Kestävän kehityksen viikko

Kestävän kehityksen viikko 25.9. - 1.10.2023

Kestävä kehitys tarkoittaa kehitystä, joka turvaa nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030 tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon.

Kestävän kehityksen periaatteita ovat: ekologinen, taloudellinen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. Siksi päätöksenteossa ja toiminnassa on otettava huomioon sekä ympäristö, ihminen että talous.
Kestävä kuluttaja pyrkii omilla valinnoillaan minimoimaan omasta kulutuksestaan aiheutuvat negatiiviset ympäristövaikutukset. Kestävä kulutus edellyttää mm. että ostamme vain mitä todella tarvitsemme, kierrätämme tarpeettomat ja hävitämme käyttökelvottomaksi käyneet tavarat asianmukaisesti.

Jos olet kiinnostunut ilmastoasioista, olet ehkä jo kokeillut Sirtan Elämäntapatestiä, jota on tehty yhteensä yli 1,5 miljoonaa kertaa. Nyt kannattaa kokeilla uudelleen, sillä testi on uudistettu: se tarjoaa nyt vastausten perusteella räätälöityjä vinkkejä ja mahdollisuuden tehdä oman suunnitelman kestävään arkeen.

Testin löydät sivulta:
https://elamantapatesti.sitra.fi

Sitran testin pohjalta kehitetty uudistettu Elämäntapatesti tulee muuten käyttöön kahdeksassa Euroopan maassa. Eurooppalaiset Virosta Turkkiin pääsevät siis pienentämään hiilijalanjälkeään suomalaiseen osaamiseen perustuvalla palvelulla. Vastaukset ja käyttäjien tekemät suunnitelmat kerryttävät anonyymia dataa, jota voidaan käyttää jatkossa päätöksenteon tukena.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Mindfulness

  YMPÄRISTÖN TARKKAILEMINEN Kiinnitä huomiota ympäristöösi ja tarkkaile, missä olet. Havainnoi ympäristöäsi neutraalisti. Aseta ikään kuin a...