Kansainvälinen nuorisopäivä 12.8.

Kansainvälistä nuorisopäivää vietetään vuosittain 12.8.
YK määrittelee nuoriksi kaikki 15-24 -vuotiaat, kun taas Suomen nuorisolain mukaan nuoria ovat kaikki alle 29-vuotiaat. Tämän vuoden nuorisopäivän teemana on Building a Better World: Partnering with Youth (Rakennetaan Parempi Maailma: Yhdessä Nuorten Kanssa).

Nuorisosukupolvi on suuri, suurempi kuin koskaan aiemmin ja suurin osa asuu kehittyvissä maissa. Nuorissa on potentiaalia. Potentiaalia kehittää maailmaa, vaikka mihin, kunhan he vain saavat siihen mahdollisuuden.

Nuoret kärsivät huonopalkkaisista töistä tai heitä ei palkata, kun ovat työnantajien mielestä liian nuoria. Nuorten työttömyysaste on todella suuri. Masentuneisuus ja ahdistuneisuus kasvavat jatkuvasti talouskriisin iskiessä kovimmin juuri nuoriin. Opiskeluhaaveet kariutuvat heikkoon talustilanteeseen ja sen myötä myös mahdollisuus työllistyä.

YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon on todennut: "Ilman välittömiä toimenpiteitä olemme vaarassa luoda "kadotetun sukupolven", jonka kyvyt ja haaveet ovat valuneet hukkaan". Tätähän emme varmastikaan halua.

Annetaan siis nuorille mahdollisuus kehittää ja kehittyä, näyttää kykynsä, mahdollistetaan työllistyminen, autetaan aikuistumaan ja tuetaan heitä siinä. Muistetaan kehua ja kiittää heitä ansioistaan, ja vaikka eivät aina ansioituisikaan.

Haluamme varmasti osaltamme mahdollistaa sen, että seuraavillakin sukupolvilla on turvallinen maailma, jossa elää ja asua.

Kaikki nuoret tarvitsevat tukea ja kehuja elämässään, siipiensä kokeilussa, annetaan siis tukemme heille.

                        Nuorissa on tulevaisuus!

Polku-hankkeen Taija

 

Nimi:
Taija Turunen

Työnkuva:
Työvalmentaja / ohjaaja Polku-hankkeessa, teen töitä nuorten ja mm. opinnollistamisen parissa. Sekä rakennan yhteistyöverkostoja nuorten parissa toimivien tahojen välille.

Koulutus, joka tähän ammattiin vaaditaan:
Itselläni on työvalmennuksen erikoisammattitutkinto.

Kuinka kauan olet ollut täällä töissä:
Aloitin Toimintakeskuksella loppusyksystä 2020, Polku-hankkeessa 1.1.2022.

Työssäni parasta on:
Ihmiset ja vuorovaikutus

Toteemieläimeni:
Siili

Paras luonteenpiirteeni:
Sosiaalisuus

Mitä viimeksi kierrätit:
Lasten vaatteita

Mottoni:
Ole oma itsesi, kaikki muut ovat jo varattuja.


Opinnollistaminen

Mitä opinnollistaminen tarkoittaa ja mitä mahdollisuuksia se tuo sinulle?

Opinnollistamisella tarkoitetaan osaamisen kehittämistä muuten kuin opiskelemalla päätoimisesti oppilaitoksessa. Työtehtäviä voidaan opinnollistaa esimerkiksi palkkatyössä, palkkatuetussa työssä, työkokeilussa tai kuntouttavan työtoiminnan työtoimintajakson aikana.
Oppimisympäristö voi olla yhdistyksessä, kunnan organisaatiossa tai paikkakunnan yrityksessä. Oppimisympäristön tunnistamisessa työpaikan toimintaympäristö ja työtehtävät verrataan ammatillisten tutkintojen perusteisiin. Tämän jälkeen laaditaan oppimisympäristön tunnistamisraportti, joka kertoo yksilöidysti ne tutkinnon osat ja ammattitaitovaatimukset, jotka työympäristössä voidaan osoittaa. Opinnollistamisen avulla osallistuja (työntekijä) saa ammatilliseen tutukintoon pohjautuvaa osaamista, joka tunnistetaan ja dukumentoidaan osaamistodistukseen. Opinnollistamalla saatu osaaminen on mahdollista osoittaa ammatillisessa oppilaitoksessa näytöllä, millä tarkoitetaan tutkinnon osan suorittamista.
Lisää opinnollistamisesta löytää mm. täältä: www.intory.fi/työpajatoiminta.

Meillä Toimintakeskuksella on opinnollistamisen menetelmänä käytössä Paikko malli.
Toki muitakin opinnollistamisen malleja on, mutta seutukunnalla tämä malli on laajemminkin käytössä ja siksi se valikoitui myös meille.
Paikko malliin voi tutustua lähemmin osoitteess www.paikko.fi.
Paikon sivuilta voi käydä myös tutustumassa Toimarin oppimisympäristöraportteihin sekä muiden Savonlinnan työpajojen raportteihin.

Alla olevassa kuvassa avataan opinnollistamisen prosessia työpajan näkökulmasta:

Opinnollistaminen on loistava keino tuoda olemassaolevaa osaamista näkyväksi.
Osaamista olet saattanut kerryttää vaikkapa vapaa-ajan toiminnassa, työkokeilussa, kuntouttavassa työtoiminnassa tai kaverilta oppimalla.
Opinnollistamalla voidaan tunnistaa osaamista oli se saatu mistä vain!
Ei haittaa, vaikka varsinaisia opintoja ei olisikaan suoritettu.
Opinnollistamisessa ei ole ikärajaa!

 

Lisätietoja:
Outi Rahikainen
Savonlinnan Toimintakeskus ry
Hanke- ja kehittämisvastaava, Paikko asiantuntija
044 555 0799
outi.rahikainen@toimarisln.fi


Kansainvälinen nuorisopäivä 12.8.

Kansainvälistä nuorisopäivää vietetään vuosittain 12.8. YK määrittelee nuoriksi kaikki 15-24 -vuotiaat, kun taas Suomen nuorisolain mukaan n...