Opinnollistaminen

 

Mitä on opinnollistaminen?

Opinnollistamisen taustalla on ajatus elinikäisestä oppimisesta.

Työpajalla valmentautuja oppii tekemällä oppimisympäristössä, joka on sosiaalisesti vahvistava ja vahvasti tuettu. Opinnollistetut työpajat ovat hyviä vaihtoehtoja erityisesti niille, joilla on haasteita suorittaa opintojaan tavanomaisissa oppimisympäristöissä tai vaikeuksia saada työkokeilupaikka.

Valmentautujan työpajalla hankkima osaaminen voidaan osoittaa osaamistodistuksilla.

Osaamistodistus:
- kertoo työpajalla kertyneistä tiedoista ja taidoista
- laaditaan aina peilaten valmentautujan osaamista ammatillisen koulutuksen tutkinnon osan perusteisiin
- voidaan hyödyntää myös työnhaussa
(into.ry)

Jos kiinnostuit opinnollistamisesta tai tiedät jonkun, jolle opinnollistamisesta voisi olla hyötyä niin esim. Toimarilla kaikki työpajat ovat opinnollistettuja.

Meille voit tulla tekemään esim.
- myymälä: merkonomin opintoja, myyjän perus- ja ammattitutukinnon opintokokonaisuus
- puutyöpaja: pintakäsittelun ja puusepän opintoja
- ict-paja: tieto- ja viestintätekniikan perus- ja ammattiopintoja
- kodinkonepaja: pienkorjaajan opintokokonaisuus, sähköpuolen opintojen osia

Lisätietoja:
Outi Rahikainen
Hanke- ja kehittämisvastaava
044 555 0799
outi.rahikainen@toimarisln.fi

Linkkejä:
https://www.paikko.fi/
https://valo-valmennus.fi/
https://www.intory.fi/tyopajatoiminta/opinnollistaminen/

 

Kansainvälinen kierrätyspäivä 18.3.

 

Kansainvälisenä kierrätyspäivänä suunnataan ihmisten huomio kierrätykseen ja sen merkitykseen maapallollemme.

Maailman kierrätyspäivässä kannustetaan kuluttajia näkemään kierrätysmateriaali resurssina -  ei jätteenä. Päivän tavoitteena on rohkaista tekemään edes yksi muutos kierrätystottumuksiinsa.

Kierrätyspäivänä suunnataan katse maapallon arvokkaiden materiaaliresurssien säilyttämisen tärkeyteen. Päivän järjestäjä, International Bureau of Recycling (BIR) on määritellyt maailman johtajille seitsemän tärkeintä haastetta, joihin kuuluu mm. koulutus ja tietoisuuden lisääminen kierrätyksen tärkeydestä, kierrätysmateriaalien kestävän kaupan tukeminen ja yhteistyö teollisuuden kanssa kierrätysmateriaalin käytön lisäämiseksi.

Kierrätyspäivä korostaa maailman luonnonvaroista huolehtimisen tärkeyttä.
Nyt luonnonvarat jaetaan kuuteen ryhmään: vesi, ilma, hiili, öljy, maakaasu ja mineraalit.
BIR esittää, että kierrätysmateriaalit voitaisiin nähdä maailman seitsemäntenä resurssina.
Kierrätettävät materiaalit tulisi nähdä materiaaliresurssina, joka on jatkuvasti uusiutuva ja uudelleen käytettävissä.

https://www.suomenkierratyskeskustenyhdistys.fi/?x118281=189530

Kierrätyspäivän motivoimana hyödynnä tarjouksemme:
Löytyykö sinulta itsellesi tarpeetonta tavaraa?
Jos ei itselläsi ole mahdollisuutta tuoda tavaraa Pohjolankadulle niin noutopalvelumme hakee veloituksetta noutoja, joihin teette tällä viikolla (vko 12) varauksia noutojen pieneristä.
- max. 10 km säteellä Toimarilta (norm. 10 €)
- mahdolliset kierrätysmaksuet eivät sisälly tarjoukseen.
 

Kognitiivinen ergonomia tukee työhyvinvointia

 

Kognitiivisen ergonomian keinojen avulla voidaan vähentää kuormitusta ja lisätä työhyvintointia työssä. Kognitiivinen ergonomia on työn suunnittelua, työympäristön järjestämistä ja työskentelytapoja, jotka vähentävät kuormitusta ja edistävät palautumista.

Hyvin suunnitellut työolosuhteet ja hyvin järjestetty työympäristö vaikuttavat merkittävästi työn sujuvuuteen ja edistävät havaintokykyä, turvallisuutta sekä tuloksellisuutta ja tuottavuutta.

Toimenpiteet aivotyön tukemiseksi:

Suunnittele!
(viihdyt paremmin tehtävissäsi ja saat aikaan enemmän)
- Suunnittele työtä
- Vähennä työympäristön häiriötekijöitä
- Toimivat työvälineet

Huolehdi työrauhasta!
(selvitä mistä keskeytykset johtuvat ja poista niiden aiheuttajat)
- Pyri selkeyteen viestinnässä ja vuorovaikutuksessa
- Vähennä keskeytyksiä
- Edistä työtehtävien hallintaa ja hillitse tietotulvaa

Tue aivotyötä!
(aivot tykkäävät sopivista haasteista)
- Tue muistamista ja tiedonkäsittelyä
- Sujuvoita päätöksentekoa
- Elinikäinen oppiminen

Jos kiinnostuit aiheesta, käy lukemassa enemmän mm.
https://ttk.fi/julkaisu/sinunkin-tyosi-on-aivotyota-kognitiivinen-ergonomia-tukee-tyohyvinvointia/
https://neuroliitto.fi/hairiot-pois-niin-tyo-sujuu/
https://www.muistiliitto.fi/application/files/1314/8666/3698/KognErgHuoneentaulu_esite_WEB.pdf
https://www.ttl.fi/oppimateriaalit/aivotyo-sujuvaksi/aivotyota-tehdaan-yhdessa

Muisti on tärkeä työväline

  Muisti on meille tärkeä työväline ja sitä tarvitaan kaiken aikaa. Arkikielessä muistilla tarkoitetaan pitkäkestoista muistia - varastoa, j...