Opinnollistaminen

Mitä opinnollistaminen tarkoittaa ja mitä mahdollisuuksia se tuo sinulle?

Opinnollistamisella tarkoitetaan osaamisen kehittämistä muuten kuin opiskelemalla päätoimisesti oppilaitoksessa. Työtehtäviä voidaan opinnollistaa esimerkiksi palkkatyössä, palkkatuetussa työssä, työkokeilussa tai kuntouttavan työtoiminnan työtoimintajakson aikana.
Oppimisympäristö voi olla yhdistyksessä, kunnan organisaatiossa tai paikkakunnan yrityksessä. Oppimisympäristön tunnistamisessa työpaikan toimintaympäristö ja työtehtävät verrataan ammatillisten tutkintojen perusteisiin. Tämän jälkeen laaditaan oppimisympäristön tunnistamisraportti, joka kertoo yksilöidysti ne tutkinnon osat ja ammattitaitovaatimukset, jotka työympäristössä voidaan osoittaa. Opinnollistamisen avulla osallistuja (työntekijä) saa ammatilliseen tutukintoon pohjautuvaa osaamista, joka tunnistetaan ja dukumentoidaan osaamistodistukseen. Opinnollistamalla saatu osaaminen on mahdollista osoittaa ammatillisessa oppilaitoksessa näytöllä, millä tarkoitetaan tutkinnon osan suorittamista.
Lisää opinnollistamisesta löytää mm. täältä: www.intory.fi/työpajatoiminta.

Meillä Toimintakeskuksella on opinnollistamisen menetelmänä käytössä Paikko malli.
Toki muitakin opinnollistamisen malleja on, mutta seutukunnalla tämä malli on laajemminkin käytössä ja siksi se valikoitui myös meille.
Paikko malliin voi tutustua lähemmin osoitteess www.paikko.fi.
Paikon sivuilta voi käydä myös tutustumassa Toimarin oppimisympäristöraportteihin sekä muiden Savonlinnan työpajojen raportteihin.

Alla olevassa kuvassa avataan opinnollistamisen prosessia työpajan näkökulmasta:

Opinnollistaminen on loistava keino tuoda olemassaolevaa osaamista näkyväksi.
Osaamista olet saattanut kerryttää vaikkapa vapaa-ajan toiminnassa, työkokeilussa, kuntouttavassa työtoiminnassa tai kaverilta oppimalla.
Opinnollistamalla voidaan tunnistaa osaamista oli se saatu mistä vain!
Ei haittaa, vaikka varsinaisia opintoja ei olisikaan suoritettu.
Opinnollistamisessa ei ole ikärajaa!

 

Lisätietoja:
Outi Rahikainen
Savonlinnan Toimintakeskus ry
Hanke- ja kehittämisvastaava, Paikko asiantuntija
044 555 0799
outi.rahikainen@toimarisln.fi


Mindfulness

  YMPÄRISTÖN TARKKAILEMINEN Kiinnitä huomiota ympäristöösi ja tarkkaile, missä olet. Havainnoi ympäristöäsi neutraalisti. Aseta ikään kuin a...