Kasvupolku työhön-hankkeen tulokset

Hankkeessa rakennettiin yhteinen toimintamalli Samiedun, Savonlinnan Toimintakeskuksen ja Bovallius-Palvelut Oy:n kanssa henkilöasiakkaiden työ-ja opintopolkujen edistämiseksi. Toimijoiden moniammatillista osaamista hyödynnetään valmentautujan taikka opiskelijan ammatillisen työllisyyden edistämisessä hankkeen jälkeenkin.

Valmennustyö

Valmennettavanamme oli hankkeessa n. 200 työtöntä työnhakijaa, joista 51 % eteni joko koulutukseen tai työhön ura- tai työvalmennuksen ja yrityskartoitusten tuomien mahdollisuuksien avulla (valmentautuja eteni joko opintoihin, oppisopimukseen taikka työhön) 51 %! Hankkeessa valmentajamme sovelsivat hankkeessa palvelumuotoiltuja Omavalmentajamallia Saattaen vaihtaen-mallia. Saattaen vaihtaen mallissa työvalmentaja lähti asiakkaan mukaan yritykseen työn aloitusvaiheessa, avuksi ja tueksi.  Asiakkaistamme oli aloitushetkellä työttömänä 91 %, ja suurin osa heistä oli pitkään työttömänä olleita (yli 12 kk) tai kokonaan työelämän ulkopuolella (60 %). Hankkeen kautta niiden valmentautujien kohdalla, jotka eivät vielä työllistyneet tai lähteneet vahvistamaan osaamistaan koulutuksen avulla, olennaista oli ”Kasvupolku”. Valmennuksesta jäi ehkä mahdollisesti ”siemen itämään” oman elämän hallinnan lisäämiseen ja kehittymiseen omalla urapolulla, joka myöhemmässä vaiheessa ilmenee motivaationa opiskella tai hakea työtä.

Yrityskartoitukset

Toteutimme hankkeessa 66 yrityskartoitusta Savonlinnan ja Pieksämäen alueilla. Kartoituksissa kartoitettiin yritysten tarpeita esimerkiksi rekrykoulutuksille ja lupakorttikoulutuksille sekä piilo -ja tarvetyöpaikkoja. Työpaikoilla voidaan esimerkiksi pilkkoa työtä valmentautujan osaamista paremmin vastaavaksi, ja lisätä työtehtävin määrää osaamisen vahvistuessa. Toisaalta joskus yrityksestä voi löytyä eri työtehtäviä yhdistelemällä kokoaikainen työtehtävä, johon räätälöidään koulutus työtehtävien mukaisesti.

Askelmerkit Samiedun ja työpajojen välille ja opinnollistamisen uusi malli

Konkreettisina tuloksina esittelemme ylpeänä Samiedulla ja Savonlinnan Toimintakeskuksella pilotoidun ja pysyväksi yhteistyörakenteeksi rakennetut ”Askelmerkit” ammatillisesta oppilaitoksesta työpajoille ja toiseen suuntaan, työpajoilta oppilaitokseen. Askelmerkeissä kuvataan opinnollistamisen uusi, kevyt malli, joka toimii kaksisuuntaisesti.  Työpajalta oppilaitokseen-malli toimii helppona ja selkeänä ohjeistuksina ja työkaluna tuettuun työpajalla oppimiseen, sen näkyväksi tekemiseen ja oppimispolun rakennuksessa kohti ammatillista koulutusta. Oppilaitoksesta pajalle-malli ohjeistaa tilanteissa, jolloin Samiedun opiskelija hyötyy työpajoilla opiskelusta.

Helppona ja visuaalisena Thinglink-toteutuksena Askelmerkit ja opinnollistamisen kevyt malli sisältävät mm: opinnollistamisen hyödyt, opinnollistamisen prosessin kuvauksen, työpajayhteistyössä toimivat ohjaustoimijat yhteystietoineen, opiskelija / valmentautujavolyymit pajoilla ja opinnollistamisessa hyödynnettävän Paikko-mallin kuvauksen– Paikko.fi-palvelussa.

Klikkaa linkeistä Thinglinkiin katsoaksesi nämä!

1.    Pajoilta oppilaitokseen -> Linkki
2.    Oppilaitoksesta pajoille - > Linkki
3.    Infoa Samiedun ja Toimintakeskuksen pajayhteisyöstä ja opinnollistamisesta -> Linkki

Samiedun ohjaaja Ilkka Silvennoinen Samiedun opiskelijapalveluista vie mallia muille työpajoille yhdessä Toimintakeskuksen työpajakoordinaattori Outi Rahikaisen kanssa. Outi toimii myös Paikko- asiantuntijana Savonlinnan alueella!

Lisätiedot:
Outi Rahikainen, Savonlinnan Toimintakeskus ry
Etelä-Savon työpajakoordinaattori
p. 044 555 0799
outi.rahikainen@toimarisln.fi

Ilkka Silvennoinen,Samiedu
Ohjaaja, opiskelijapalvelut,
p. 050 452 1065
ilkka.silvennoinen@samiedu.fi

Tanja Andersin-Soini
Projektiasiantuntija
p. 044 550 6347
tanja.andersin@samiedu.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Mindfulness

  YMPÄRISTÖN TARKKAILEMINEN Kiinnitä huomiota ympäristöösi ja tarkkaile, missä olet. Havainnoi ympäristöäsi neutraalisti. Aseta ikään kuin a...