30 vuotta työtä ja toimintaa

 

 

Savonlinnan Toimintakeskus ry on tehnyt vuodesta 1992 lähtien monipuolista työllistämistoimintaa Savonlinnan seudun talousalueella. Työllistämistoiminnan kohderyhmänä ovat kaikki Savonlinnan työikäiset asukkaat ja kierrätystoiminnassa palvelemme koko Savonlinnan sekä lähikuntien alueita. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa ja parantaa ihmisten elämänhallintaa, työelämävalmiuksia sekä edistää työllistymistä vapaille työmarkkinoille. Vuodessa työllistämme keskimäärin 200 henkilöä.
30 toimintavuoden aikana olemme tukeneet tuhansien ihmisten polkuja kohti työllistymistä ja sosiaalisesti vahvempaa elämää.

Toimintansa aikana yhdistys on kasvanut pienehköstä toimijasta merkittäväksi työllistämisen, kierrättämisen ja tuetun asumisen toteuttajaksi Savonlinnassa.
Vuosi 2022 on yhdistyksen juhlavuosi, yhdistys täyttää 30 vuotta.

Yhsitys on toteuttanut koko olemassaolonsa ajan toiminta-ajatustaan, joka on osallistaa yhteiskuntavastuullisesti pitkäaikaistyöttömiä sekä kehittää toimintaansa ketterästi pysyen mukana toimintaympäristön muutoksessa. Toiminnan painopisteenä on vastata tulevaisuuden haasteisiin ja tuoda esiin heidän äänensä, jotka muuten jäävät kuulematta.

Hanketoiminnalla yhdistys tukee työllistymistä, asumista ja sosiaalista hyvinvointia. Hankkeiden avulla yhdistys kehittää omaa toimintaansa ja kokoaa verkostoja luomaan ja kokeilemaan uusia toimintatapoja, joilla hyvinvointia voidaan tarjota koko Savonlinnan talousalueelle. Hanketoimintaa kehitetään jatkuvasti ja uusia hankkeita haetaan yhteistyökumppaneiden kanssa.

Työvalmennuksen yhtenä menetelmänä yhdistyksessä on käytössä opinnollistamisen Paikko malli. Opinnollistamisella tarkoitetaan osaamisen kehittämistä muuten kuin opiskelemalla päätoimisesti oppilaitoksessa. Työtehtäviä voidaan opinnollistaa esim. palkkatyössä, palkkatuetussa työssä, työkokeilussa tai kuntouttavan työtoiminnan työtoimintajakson aikana.
Lisää opinnollistamisesta löytyy mm. täältä: www.intory.fi/työpajatoiminta.
Paikko malliin voi tutustua lähemmin osoitteessa: www.paikko.fi.
Opinnollistaminen on loistava keino tuoda olemassa olevaa osaamista näkyväksi.

Savonlinnan Toimintakeskuksen strategiassa yhdistyksen arvoina ovat ihmiskeskeisyys, oikeudenmukaisuus sekä vastuullisuus. Arvoja toteutamme jokapäiväisessä toiminnassamme ja ne näkyvät myös arvolupauksessamme: 

"Meidän työpaikallamme me kaikki erilaiset ihmiset työskentelemme yhteisiä päämääriä kohti.
Yhdessä.
Yhdenvertaisina.
Erilaisuus on meille arkipäivää ja se nähdään työpakkamme voimavarana.
Me kohtelemme kaikkia ihmisiä tasa-arvoisesti ja voimme kaikki vaikuttaa työpaikkamme asioihin.
Me kunnioitamme toistemme moninaisuutta sekä haluamme oppia toinen toisiltamme.
"

Yhdistyksen tulevaisuuden visio vie toimintaa kohti tulevaisuutta muutosmyönteisenä ja vahvana toimijana.

Pienestä lähtenyt tominta kantaa nyt hedelmää. Kiitos kuuluu etenkin työntekijöillemme ja asiakkaillemme. Lämmin kiitos myös yhdistyksen jäsenille, rahoittajille sekä kaikille muillekin yhteistyökumppaneillemme.

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kiertotalouden taikaa - Toimarin kekrisoihdut kuivatuista lupiininjuurista

Mitä tuumaat, mitä syntyy, kun yhdistetään kuivattuja lupiininjuuria, kananmunakennoja, kynttilänjämiä ja pihlajanvesoja sekä sananjalan leh...