Valtakunnallinen nuorisotyönviikko

 

Valtakunnallista nuorisotyönviikkoa vietetään viikolla 41, eli 10. - 16.10.2022.
Viikon tarkoitus on nostaa esille nuorten hyväksi tehtävää arvokasta työtä, jota tekevät nuorisotyöntekijät, järjestöt, kunnat sekä seurakunnat.

Tämän vuoden teema on nuoret ja nuorisotyö koronan jälkeen.
Nuorten pahoinvointi kasvoi entisestään koronan myötä; etäopetus, nuorisotilojen ym. nuorisopaikkojen sulkeminen, kavereita ei voinut tavata sekä se että päättäjäisjuhlat, lakkiaiset sekä luokkaretket jäivät viettämättä, aiheuttivat masentuneisuutta, syrjäytyneisyyttä ja ahdistuneisuutta monissa nuorissa. Nuorten pahoinvointi näkyi monissa paikoissa myös ilkivallan tekoina ja nuorison huonona käytöksenä. Pahoinpitelyitä, paikkojen rikkomisia ja sotkemisia ilmentyi paljon ympäri suomea.

Monilta nuorilta jäi koulu kesken, monet jumiutuivat kotiin. Koronan jälkiseuraamuksia nuorten kohdalla selvitellään vielä pitkään.

Mitä sitten on nuorisotyö? Sillä tarkoitetaan nuorten kasvun, itsenäistymisen ja osallisuuden tukemista yhteiskunnassa. Opetus ja kulttuuriministeriö tukee valtionosuuksin tai -avustuksin kuntien ja järjestöjen nuorisotyötä ja sen kehittämistä. Lisäksi erilaiset hankerahoitukset mahdollistavat järjestöjen nuorisotyön, mm. monien matalan kynnyksen toimipaikkojen ylläpitämisen.

Paikallisesta nuorisotyöstä, esim. nuorisotilojen ylläpidosta, nuorten yhdistysten ja ryhmien avustamisesta sekä erityisnuorisotyöstä vastaavat kunnat. Kunnissa toimii myös nuorisotyötä tekeviä yhdistyksiä ja yhteisöjä.

Nuorisotyönviikon tapahtumia voi seurata nuorisoalan kattojärjestö Allianssin sivulta: nuorisoala.fi


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Mindfulness

  YMPÄRISTÖN TARKKAILEMINEN Kiinnitä huomiota ympäristöösi ja tarkkaile, missä olet. Havainnoi ympäristöäsi neutraalisti. Aseta ikään kuin a...