Lukeminen kehittää lapsen sosiaalisia taitoja - 7 syytä lukea lapselle

 

Iltasadun voi ottaa rutiiniksi jo alle yksivuotiaalle, sillä vauva alkaa yhdeksänkuisena ymmärtää kuvan ja asioiden yhteyden. Lukeminen kehittää lapsen vuorovaikutustaitoja ja iltasatu voi jopa saada lapsen nukkumaan pidempään.

1. Tunneside vahvistuu
Lukuhetki vahvistaa lapsen ja aikuisen tunnesidettä. Katselukirjan selailu kannustaa aikuista viestimään vauvan kanssa jo paljon ennen kuin lapsella on omia sanoja.

2. Lapsi tuntee olevansa tärkeä
Kirjaa lukiessa aikuinen on ainoastaan lasta varten ja hänen käytettävissään. Hetki viestittää lapselle, että hän on aikuiselle tärkeä ja että aikuinen haluaa aidosti kuunnella hänen ajatuksiaan ja viettää aikaa hänen kanssaan.

3. Lapsen sosiaaliset taidot kehittyvät
Kirjojen avulla lapsi oppii tulemaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Lukeminen harjaannuttaa lapsen vuorovaikutustaitoja, kun lapsi samastuu kirjan tapahtumiin. Lapsi oppii erilaisia keinoja säädellä ja kanavoida tunteitaan rakentavalla tavalla omassa arjessaan.

4. Lapsen tunneäly lisääntyy
Lukeminen lisää lapsen tunneälyä. Tunneälykkäällä ihmisellä on hyvät sosiaaliset vuorovaikutustaidot ja kykyä empatiaan. Hän ymmärtää omia tunteitaan ja huomaa myös muiden tunteet. Tunneälykäs ihminen hyväksyy epätäydellisyyden itsessään ja toisissa, mistä on seurauksena hyvä itsetunto.

5. Lapsi saa lisää itseluottamusta
Monissa lastenkirjoissa päähenkilö lähtee turvallisesta kodista ja suuntaa avaraan maailmaan. Hän oppii matkallaan kaikenlaista ja palaa viisastuneena kotiin. Matkantekokirjat valmentavat lasta luottamaan omiin voimavaroihinsa ja ottamaan etäisyyttä vanhempien turvalliseen syliin.

6. Mielenterveysongelmien riski pienenee
Lukuharrastus saattaa ehkäistä lasten mielenterveysongelmia. Tarinoiden kautta lapsi pääsee käsiksi sellaisiin kokemuksiin, joita hänellä itsellään ei välttämättä vielä ole.

7. Yöunet saattavat pidentyä
Lyhytkin kirjan katselu- ja lukuhetki rentouttaa lapsen nukahtamaan. Uusimpien tutkimusten mukaan perheissä, joissa luetaan iltasatu 1-6-vuotiaan lapsen yöuni kesti puoli tuntia pidempään verrattuna perheisiin, joissa lukemista ei harrastettu.

Lähde: Päivi Heikkilä-Halttunen, Lue lapselle! Opas lasten kirjallisuuskasvatukseen (Atena 2015).

https://kaksplus.fi/vanhemmuus/kasvatus/lukeminen-kehittaa-lapsen-sosiaalisia-taitoja-7-syyta-lukea-lapselle/?_ga=2.152364025.1568598535.1712037155-1184934516.1712037154

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Muisti on tärkeä työväline

  Muisti on meille tärkeä työväline ja sitä tarvitaan kaiken aikaa. Arkikielessä muistilla tarkoitetaan pitkäkestoista muistia - varastoa, j...