Kylävire puhaltaa puhtia pitäjiin

 

Kylävire-hankkeessa työskentelevät ohjaaja Sari Kotivirta (vas.), vastaava ohjaaja Mirja Nylander (keskellä) ja ohjaaja Anja Suoninen (oik.).

Kylävire - Puhtia pitäjille -hanke on Stean (sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen) rahoittama kolmivuotinen projekti. Kylävire-toiminnassa innoitetaan vapaaehtoistyöhön, nostatetaan kylähenkeä, elävöitetään ja vakiinnutetaan vapaa-aika- ja seuratoimintaa sekä tuetaan kylien uudenlaisia elinkeinotoimintoja. Hankkeen toiminta-alueena on Savonlinnan seutu, Enonkoski, Rantasalmi ja Sulkava.

Hankkeessa vahvistetaan muualta muuttaneiden ja kantakyläläisten yhteistä toimintaa oman kylän hyväksi. Toimintaa toteutetaan kylien asukkaiden toiveiden mukaisesti ja toiminta voi kattaa esimerkiksi luonnonantimien, kulttuuriperinnön tai seuratoiminnan vahvistamista sekä kokeilukulttuuria alueilla.
Hankkeeseen liittyy myös osaamisen vahvistaminen opinnollistamistoiminnan kautta ja sen mahdollisuuksista viestitään maaseudun työnantajille ja maahanmuuttajille.

Luontolähtöisyys on hankkeessa vahva ja muualta muuttaneita perheitä aktivoidaan muun  muassa hyvinvoinnin, liikunnan sekä luonnossa liikkumisen keinoin. Ohjauksessa ja toiminnan kehittämisessä hyödynnetään paikallisia toimijoita ja osaamista jaetaan alueen kylien kesken.
Toiminta tukee lakisääteisiä, vastaanottokeskusten sekä maahanmuuttajapalveluiden sekä - sosiaalityön palveluja vahvistamalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla vaihtoehtoisia hyvinvointia vahvistavia sekä sosiaalisesti aktivoivia toimintoja.

Tule mukaan innostavaan toimintaan ja ota yhteyttä!

Yhteistyöterveisin:

Sari Kotivirta
044 794 4973

Anja Suoninen
044 794 5023

Sähköpostiosoitteet ovat etunimi.sukunimi@toimarisln.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Mindfulness

  YMPÄRISTÖN TARKKAILEMINEN Kiinnitä huomiota ympäristöösi ja tarkkaile, missä olet. Havainnoi ympäristöäsi neutraalisti. Aseta ikään kuin a...