Tervetuloa vuosi 2023!

 

Olen Taija Turunen ja toimin nuorten työvalmentajana täällä Savonlinnan Toimintakeskuksella. Vuoden vaihde on monesti semmoista muutosten aikaa ja sitä tämä vuoden vaihde toi ainakin minulle.

Vuoden 2022 luotsasin nuorille ja nuorten kanssa toimiville verkostoille suunnattua Polku-hanketta. Hankkeen tavoitteena oli koota verkosto ja saada yhteistyöllä ja avoimuudella hiottua verkosto toimivaksi, niin että löydämme ne polut, jotka nuorta tukevat parhaiten. Polku-hankkeen verkoston  ydinryhmä kokoontui Teams-tapaamisissa ja kävimme vuoropuhelua mm. eri työpajojen, Samiedun ja työllisyyspalveluiden välillä. Verkostomainen työ tuo lisähyötyä meille kaikille, etenkin nuorille kun pystymme kohdentamaan oikea-aikaista ja oikeanlaista tukea nuorille juuri silloin kun he sitä hakevat.

Polku-hankkeessa pyrin tuomaan vahvasti esille, että nuoret ja nuorten parissa työskentelevät tahot muistaisivat työpajat yhtenä mahdollisuutena suorittaa opintoja eteenpäin tai aloittaa opinnot matalalla kynnyksellä. Olen ollut tukemassa nuorta löytämään polun työpajoilta opintoihin tai olen ollut ohjaamassa nuorta opinnoista työpajalle.

Polku-hankkeen kautta olin nuorelle yksi taho lisää juttelemassa nuoren elämäntilanteesta, apuna kartoittamassa työ- ja opiskeluvalmiuksia tai eri vaihtoehtoja suorittaa opintoja. Vierailimme nuoren kanssa mm. eri työpajoilla, yrityksissä ja Ohjaamolla. Eli vein nuorta eteenpäin sinne mikä palveli nuorta parhaiten. Työpajanuorten haasteet liittyvät mm. elämänhallintaan, yhteisössä toimimiseen ja ylipäätään työelämän pelisääntöihin. Mm. näitä teemoja pyrin vahvistamaan yksilöohjauksissa.

Polku-hanke on nyt kuitenkin tullut päätökseen ja vuoden kestänyt Avin rahoittama kehittämishanke on päättynyt. Lämmin kiitos kaikille teille, joita vuoden aikana sain kohdata. Työni jatkuu Savonlinnan Toimintakeskuksen nuorten työpajalla eli Kierrätyksen kautta tutkintoon (KiTu) -toiminnassa.

KiTu-toiminta on nuorille suunnattua työpajatoimintaa, pajalle nuori voi tulla kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluun tai suorittamaan opintoja koulutussopimuksella. Pajalla voi suorittaa tiettyjä ammatillisia opintoja sekä yto-aineita. Nuoret työskentelevät Toimintakeskuksen eri pajoilla oman mielenkiintonsa mukaan ja saavat tukea ja ohjausta työntekoon liittyvissä asioissa mutta myös säännollistä yksilöohjausta esim. arjenhallintaan tai tulevaisuuden suunnitteluun. Pajalaisille järjestetään myös matalan kynnyksen ryhmätoimintaa, kuten pelailua, kahvittelua, retkeilyä tai liikuntaa.

Tervetuloa tutustumaan KiTu-toimintaan!
Kanssani KiTu-toiminnassa ohjaajana toimii Mirka Natunen.

Taija Turunen, 044 028 6124, taija.turunen@toimarisln.fi
Mirka Natunen, 044 901 6175, mirka.natunen@toimarisln.fiEi kommentteja:

Lähetä kommentti

Kestävän kehityksen viikko

Kestävän kehityksen viikko 25.9. - 1.10.2023 Kestävä kehitys tarkoittaa kehitystä, joka turvaa nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät el...