Uutta verkostoitumista nuorten hyväksi

 

Savonlinnan Toimintakeskuksella on startannut tammikuussa Polku-hanke. Polku on Aluehallintoviraston rahoittama hanke, jonka tavoitteena on tarjota Savonlinnan alueen nuorille yksilöllinen polku päästä kiinni opintoihin ja työelämään. Tavoitteena on saavuttaa nuoria yhä laajemmin rakentamalla yhteistyöverkostoa mm. työpajatoimijoiden, nuorisotyön ja etsivän nuorisotyön sekä ammattiopisto Samiedun välillä. Monialaisella yhteistyöllä saadaan koottua toimijaverkosto, joka yksilöllisesti palvelee nuorten tarpeita. Yhteistyö alueen nuorten hyväksi vahvistuu ja erilaisten toimijoiden yhteinen ymmärrys nuorten hyväksi tehtävästä työstä juurtuu osaksi alueen nuorisotyötä.

Polku muodostuu nuoren olemassa olevan osaamisen tunnistamisella, osaamisen vajeiden huomioimisella sekä löytämällä nuorelle paikka esim. alueen työpajalta, jossa osaamista voidaan tarvittaessa vahvistaa matalan kynnyksen mallilla. Polku- hankkeessa pidetäänkin yllä jatkuvan oppimisen ajatusta, jossa osaamista ja oppimista todetaan tapahtuvan myös muualla kuin oppilaitoksessa. Opinnollistaminen on yksi keino, jolla olevaa osaamista voidaan arvioida työpajaympäristössä sekä kirjata osaamista talteen. Opinnollistamisen avulla myös osaamisen vajeita voidaan täydentää tavoitteellisesti ja yksilöllisesti jokaisen nuoren kohdalla. Opinnollistamisen tiedottaminen sekä yhteistyön kehittäminen työpajojen sekä opetushenkilökunnan välille on ratkaisevaa, jotta opinnollistamisen kaikki hyödyt saadaan täysimääräisenä käyttöön.

Tavoitteena on olla mukana vahvistamassa ja kehittämässä yhteistyötä jatkuvan oppimisen näkökulmasta.

Taija Turunen
Polku-hanke, työvalmentaja
puh. 044 028 6124
taija.turunen@toimarisln.fi


 

1 kommentti:

Pirtti-toiminnan ohjaaja Henna

  Nimi: Henna Järvenpää Työnkuva: Pirtti-toiminnassa ohjaaja Koulutus, tähän ammattiin: Ammattikoulututkinto Kuinka kauan olet ollut täällä ...